مجتمع پرورش شتر مرغ زرندیه

این مجتمع با وصعتی بیش از پانصد هکتار بزرگترین مجتمع پرورش شتر مرغ در ایران و خاور میانه است و دارای حدود یکصد مزرعه و حدود 27 کیلومتر راهسازی داخلی و شبکه های آبرسانی و گاز رسانی و برق و همجنین تاسیسات تکمیلی همچون کشتارگاه و ساختمانهای اداری در راستای تولید پروتئین و محصولات جانبی فعالیت می نماید.